Groningen,
17
juli
2017
|
16:36
Europe/Amsterdam

Wereldprimeur windturbines op zeedijk stap dichterbij

Maandag 17 juli hebben het waterschap Noorderzijlvest en innogy Windpower NL een grondovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst is een belangrijke stap in de realisatie van drie windturbines op de Oostpolderdijk bij de Eemshaven. De ondertekening van de grondovereenkomst is regionaal van belang voor de overgang naar duurzame energie. De realisatie van windturbines op een primaire waterkering betekent een wereldwijde primeur voor zowel de water- als de windwereld.

Primeur door innovatieve samenwerking
Eisse Luitjens, dagelijks bestuurslid van het waterschap Noorderzijlvest: “Al sinds 2011 wordt erover nagedacht of windturbines veilig op een zeedijk kunnen worden geplaatst. Het waterschap Noorderzijlvest heeft in 2011 zijn nek uitgestoken en zo de primeur van windturbines op de zeedijk mede mogelijk gemaakt. Destijds was het volstrekt ondenkbaar dat er windmolens op de dijk werden gezet, want de noodzakelijke kennis en ervaring om een veilig ontwerp te maken ontbraken.”

Studieobject
Op verzoek van innogy heeft Noorderzijlvest de Oostpolderdijk als studieobject beschikbaar gesteld. Een verantwoord ontwerp voor windturbines doet natuurlijk recht aan de belangrijkste functie van de zeedijk: het beschermen tegen overstromingen. Met de specifieke kenmerken van deze dijk heeft innogy onderzocht onder welke voorwaarden een windturbine op de zeedijk gerealiseerd kan worden. Dit onderzoek naar de mogelijkheden is later gekoppeld aan de verbetering van de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl.

Plaatsing windturbines op zeedijk kan veilig
In 2014 heeft het waterschap het door innogy aangeleverde concept op haalbaarheid laten toetsen bij het Expertise netwerk Waterveiligheid (ENW). Dit kennisnetwerk van specialisten in waterveiligheid concludeerde dat het mogelijk is windturbines op een verantwoorde manier op een zeedijk te plaatsen.

download
Zeedijk Oostpolderdijk Turbines

Nederland bevestigt rol als wereldleider wind- en watermanagement
Jan Boorsma, directeur van innogy: “Windenergie is een onmisbare bron in de overgang naar een volledig duurzame energievoorziening. Zeedijken zijn aantrekkelijke locaties, vanwege de goede en sterke windcondities. Het waait er immers bijna altijd. Wij zijn trots op onze samenwerking met het waterschap Noorderzijlvest. Door deze combinatie van windturbines en primaire keringen bevestigen we als Nederland onze koppositie in de wereld op het gebied van innovatie in wind- en watermanagement.”

Verder onderzoek
Op basis van het ENW-advies heeft Noorderzijlvest innogy groen licht gegeven om verder onderzoek te doen naar de daadwerkelijke realisatie. Dit gebeurt in nauwe afstemming met het ontwerpen van de nieuwe Oostpolderdijk. De windturbines kunnen naar verwachting in 2019 worden gebouwd en in bedrijf gaan. Hiermee leveren de plannen voor de windturbines op de Oostpolderdijk een bijdrage in de landelijk afgesproken 6000 MW wind op land. De provincie Groningen heeft toegezegd hiervan 855 MW te realiseren. Het overgrote deel van deze opgave wordt in de gemeente Eemsmond gerealiseerd.