Groningen,
13
september
2017
|
16:17
Europe/Amsterdam

Provincie verleent omgevingsvergunning aan innogy windparken

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft een omgevingsvergunning verleend voor de innogy windprojecten Oostpolder en Oostpolderdijk. De bouw van de windturbines van de twee projecten is hiermee een stap dichterbij gekomen. In de komende maand vraagt innogy SDE+ subsidie aan voor de nieuwe windparken, die volgens planning uiterlijk 2020 operationeel moeten zijn. In totaal gaat het om 11 windturbines met een gezamenlijke capaciteit van 35-40MW.

Verduurzaming van energielevering
Jan Boorsma, directeur innogy Windpower NL: ‘Wij zijn verheugd met de verlening van de omgevingsvergunningen. Hiermee bouwen we verder aan het verduurzamen van de energielevering. De provincie Groningen verdient een compliment voor het vele werk dat voor deze en de andere windprojecten is verzet. De Provincie Groningen mag trots zijn dat zij de afspraken met de rijksoverheid voor de taakstelling wind op land op tijd lijkt te gaan realiseren.’

Project Oostpolderdijk
Op de Oostpolderdijk bouwt innogy 3 windturbines op de primaire zee-kering die valt onder het waterschap Noorderzijlvest. In 2019 vindt er groot onderhoud aan de dijk plaats. Innogy zal in deze periode de werkzaamheden voor plaatsing van de turbines uitvoeren. Naar verwachting is het windpark in het najaar van 2019 operationeel.

Project Oostpolder
Het project Oostpolder ontwikkelt innogy samen met Waddenwind B.V. Het project beslaat 21 windturbines. Waddenwind is in dit project verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 13 turbines, de overige 8 windturbines worden door innogy ontwikkeld. Dit windpark wordt uiterlijk in 2020 opgeleverd.