download
essentwindenergie.mp4
S- 'Hertogenbosch,
10
maart
2017
|
11:54
Europe/Amsterdam

Wind op de dijken

Maatschappelijk verantwoord innoveren

Nederland stapt van fossiele brandstoffen over op schone energiebronnen om klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende zeespiegelstijging tegen te gaan. Naast bijvoorbeeld zonne-energie, biomassa, aardwarmte en getijdenenergie is windenergie daarbij - zowel op zee als op land - een onmisbare bron van energie.

Mooie toekomst voor wind en water!
Windturbines en (primaire) keringen zijn een innovatieve en aantrekkelijke combinatie waarmee wordt voortgeborduurd op de eeuwenoude Hollandse expertise op het gebied van water- en windmanagement. Zo leveren we een bijdrage aan de energiedoelstellingen en aan de betaalbaarheid van primaire keringen. Tegelijkertijd kunnen we de overlast voor de omgeving beperken. Natuurlijk roept de combinatie ook vragen op: hoe zit het met de waterveiligheid? En wat zijn de gevolgen voor de fauna in bijvoorbeeld de kustgebieden?

Informatie over unieke aanpak
Graag geven we in de brochure meer informatie over onze unieke aanpak. In goede samenspraak met experts en beleidsmedewerkers heeft innogy unieke kennis en inzichten opgedaan. Hiermee zijn wij tot de conclusie gekomen dat windturbines op primaire keringen tech-nisch gezien mogelijk zijn. We verheugen ons er nu op om dit initiatief te gaan realiseren op de Oostpolderdijk bij Eemshaven, met oog voor de omgeving. En wat ons betreft blijft het hier niet bij. We nodigen iedereen uit de handschoen samen met ons op te pakken en dit concept verder uit te rollen!

De brochure vindt u rechts bovenin de pagina