Essen,
10
juni
2020
|
16:05
Europe/Amsterdam

Tot 100.000 euro beloning voor aanwijzingen over de op CFO Bernhard Günther gepleegde zuuraanval

  • innogy looft beloning uit voor aanwijzingen die tot opheldering van het misdrijf, de aanhouding van de daders en de identificatie van de opdrachtgevers van de aanslag leiden

De Chief Financial Officer van innogy SE, Bernhard Günther, werd op zondag 4 maart 2018 rond 9.20 uur op een voetpad in een park in Haan (in Duitsland) plotseling door twee onbekende mannen aangevallen en neergeslagen. Zijn gezicht werd met een hooggeconcentreerd zuur verbrand. De daders vluchtten vervolgens in onbekende richting. Bernhard Günther is ernstig gewond geraakt. Deze boosaardige aanslag is vermoedelijk een in opdracht gegeven daad.

Om de laffe aanval op het bestuurslid van innogy toch op te helderen, heeft innogy SE een beloning van tot 100.000 euro uitgeloofd voor informatie die leidt tot opheldering van de zuuraanval op Bernhard Günther, tot gevangenneming van de daders, tot het onderzoek naar mogelijke tussenpersonen en vooral tot de veroordeling van de opdrachtgevers van de aanval.

De beloning is uitsluitend voor particulieren bedoeld. Van de beloning uitgesloten zijn personen die in het kader van hun beroepsplicht onder meer belast zijn met de vervolging van strafbare feiten. Indien meerdere personen bij de opheldering van het misdrijf een beslissende rol hebben gespeeld, wordt de beloning in verhouding tot hun deelname uitbetaald. De toekenning en verdeling van de beloning gebeurt zonder tussenkomst van de rechter. Als er meerdere personen met tips komen, wordt er over de ontvangst en de waarde van de tips een beslissing genomen. Voor het overige zijn de bepalingen van het BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, Burgerlijk Wetboek) van toepassing. Personen die betrokken zijn bij het delict zijn uitgesloten van de toekenning.

 

Iedereen die relevante informatie voor de opheldering van het delict kan verstrekken wordt verzocht contact op te nemen met de politie van Düsseldorf, een ander politiebureau of het advocatenkantoor Simmons & Simmons.

 

Noot voor de redactie: graag de volgende contactgegevens voor tipgevers vermelden:

 

Polizei Düsseldorf (Politie)

Polizei Düsseldorf

Mordkommission „MK Säure“

T +49 211 870-0

duesseldorf.polizei.nrw

 

 

Anwaltskanzlei Simmons & Simmons (advocatenkantoor)

Rechtsanwalt Sascha Kuhn

Königsallee 2a, 40212 Düsseldorf

sascha.kuhn@simmons-simmons.com

T +49 211 470 53 79

M +49 151 52 76 40 24

F +49 211 470 53 53

 

Juridische opmerking
Dit document bevat op de toekomst gerichte uitspraken. Deze verklaringen geven de huidige opvattingen, verwachtingen en aannames van het management weer en zijn gebaseerd op informatie waarover het management op dit moment beschikt. Op de toekomst gerichte uitspraken zijn geen garantie voor toekomstige resultaten en ontwikkelingen en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden. De werkelijke toekomstige resultaten en ontwikkelingen kunnen daarom door verschillende factoren aanzienlijk afwijken van de hier geuite verwachtingen en aannames. Tot deze factoren behoren met name veranderingen in de algemene economische situatie en de concurrentiesituatie. Daarnaast kunnen de ontwikkelingen op de financiële markten en valutaschommelingen alsmede nationale en internationale veranderingen in de wetgeving, met name op het gebied van de fiscale regelgeving, en andere factoren van invloed zijn op de toekomstige resultaten en ontwikkelingen van de onderneming. Noch de onderneming, noch een van de met haar verbonden ondernemingen neemt enige verplichting op zich de verklaringen in deze mededeling te actualiseren.